Детската количка

by Владимир Сабоурин

 

Видях те до контейнера за боклук
Циганина прилежно те пълнеше пригодена за целта
Изпълнен с екологично съзнание за разделно събиране на отпадъците
Най-здравата детска количка първата количка на дъщеря ни
Купена на старо на половин цена в продавалника от нелегален
Магазин в подземен гараж колкото китайско хале за производство
На латексови ръкавици открадната от стълбищната площадка
Страшно опразнена на сутринта най-здравата количка
Първата количка на дъщеря ни последна употреба
Оръдие на труда изхранваща деца от малцинството.

 

(Bo Bartlett, Radio Flyer, 2012)

 

 

 

 

 

 

Реклами