Справедливост

by Владимир Сабоурин

 

Паяк тромаво се промъква покрай детска площадка
Празен свободата му се простира дотам докъдето
Рекет ограничава свободата на останалите
Маркова каляска се плъзга по зехтин по паважа
Безшумна богатството й се простира дотам докъдето
Не ограничава бедността на другите
Боклукчийски камион изгромолява
С ръждив контейнер овесен на вериги
Вонята му се простира дотам докъдето
Вонящ ограничава вонята ни
Ликуващи децата го приветстват
Полазили по решетката на оградата

 

Bo Bartlett Tutt'Art@ (46)

 

 

 

 

 

 

Реклама