Какво ни е 10 ноември?

by Владимир Сабоурин

 

1. На 10 ноември 2016 беше първото четене на Нова социална поезия. Имаше ли събитие (ретроспективно и проспективно погледнато)?

2. 10 ноември 1989 е поредният осуетен бунт в българската история. Твоята лична история на осуетяването?

3. Какво може(ше) да се случи иначе? Има(ше) ли алтернатива Мирният преход?

4. Материалите с ниско качество, използвани в архитектурата на Мирния преход, стават все по-видими както в интериора, така и в екстериора. На какво можем да се надяваме при земетресение?

5. Кое е първото нещо, което би направил(а) (по друг начин, отколкото на 10.11.1989) при новината за земетресение?

 

 

 

 

 

 

 

Реклами