Излишно продължително съзерцание на една едновременно жива и мъртва котка

by Владимир Сабоурин

 

Този престол бе предназначен за теб
И се анихилира с незаемането си.

 

 

 

 

 

 

 

Реклами