Корпорацията dixit

by Владимир Сабоурин

 

след 40 всяка литдейност освен стриктно рентиерската строго забранена