Очаквайте МИШЕЛ ФУКО в превод на ВЛАДИМИР ГРАДЕВ

by Владимир Сабоурин

 

Очаквайте

МИШЕЛ ФУКО в превод на ВЛАДИМИР ГРАДЕВ

в септемврийския брой на сп. „Нова социална поезия“:

Хомосексуалистите, твърди психиатричен трактат, често се самоубиват. „Често“ ме очарова. Да си представим, значи, източени, хилави, бледоскулести момчета, неспособни да прескочат прага към другия пол, остава им само да вървят към смъртта цял живот, от който излизат незабавно, затръшвайки с все сила вратата. А това безпокои неминуемо съседите. Вместо сватба, женитба със смъртта. Другият бряг вместо другия пол. Ала са толкова негодни да умрат докрай, колкото и да живеят истински. Хомосексуалистите и смъртта взаимно се злепоставят в тази тъй смехотворна игра. Да поговорим малко за самоубийството.

(& Michel Foucault / Владимир Градев)

 

 

 

 

 

Реклами