Поезия и обучение

by Владимир Сабоурин

 

1. След разбиването през лятото на 2016-та на корпоративния модел на бг литературата, олигархично съешващ лайфстайла и академията, се набелязва нов начин на осъществяване на контрол над литературното поле, обединяващ интересите на спектакъла и академията – обученията по поезия.

2. Ако в изходния модел академията директно контролираше полето чрез пишещи поезия университетски преподаватели по творческо писане и лично чрез най-успешния хибрид между лайфстайла и академия в лицето на Г. Господинов, сега водещата роля е на фигури на спектакъла, изявяващи се парттайм като пишещи.

3. Новият корпоративен хибрид между спектакъл и академия нарича себе си просто „творческа академия” – творчеството от спектакъла, академията от академията, колаборираща със спектакъла.

4. Опосредяването на платената услуга обучение по писане през тромавата структура на университета е заменено с гъвкаво, непосредствено, чисто пазарно свързване на потребителя с услугата.

5. От университета новото начинание заимства, пазарно ориентирано тривиализирайки, разграничението между теория и практика. Реално става дума за все същите академични фигури, които се изявяват и като писатели, т.е. просто обединяват в самите себе си „теорията” и „практиката”, претенциозно разграничени в рекламния анонс на академията.

6. Творческата академия изплита още по-плътна мрежа от вече наличните зависимости между академични фигури, лица от спектакъла, платформи за поетически четения, водещи български издателства и дори производители на биохрани и напитки в ролята на партньори на иновативния проект.

7. Творческата академия обещава възможности за реализация на обучените в нея да пишат, което в българските условия означава в прав текст нелегитимно преференциален достъп до медии и издателства посредством академично-спектакълната мрежа на академията.

8. Моделът на творческата академия е нова степен на корпоративното структуриране и овладяване на литературното поле, в сравнение с която старите лайфстайл-академични хибриди започват да изглеждат като високи и солидни, почти естетически незаинтересувани упражнения по стил.

9. Творческата академия е джойнт венчър на обществото на спектакъла и академията, в която по-малкият академичен партньор осигурява легитимност на един чисто пазарен модел, който в българските условия по необходимост разчита на налични олигархични мрежи, затягайки ги още по-плътно.