Доста неолиберални бели умници очевидно смятат

by Владимир Сабоурин

 

доста неолиберални бели умници очевидно смятат че интелигентният добре образован негър трябва първо да си замълчи а после да забрави прости и т.н. след като са го обругали на негър или благовъзпитано са толерирали обругаването му

не пичове

ако това се беше случило в страната която финансира да сте неолиберални бели умници вече никога нямаше да имате чисто кредитно досие на неолиберални бели умници т.е. вече нямаше да бъдете неолиберални бели умници поради спиране на финансирането

аз лично се ограничавам да не мълча благовъзпитано да не забравям и да не прощавам

всеки път когато мислите че можете благовъзпитано и с добра воля да минете гърбом пред мен е добре да помните това

аз съм и ще бъда вашиа негър