Мартиника (Пролог)

by Владимир Сабоурин

 

Тръгнахме от марсилия
Бретон клод леви строс и аз
Когато бенямин го задържаха
На френскоиспанската граница
Интернираха ни в мартиника седях
40 дни в лагера преди да ме пуснат
Да замина за куба моята родина