Васил Прасков „Ако за Томаж Шаламун истинският поет е“

by Владимир Сабоурин

 

Ако за Томаж Шаламун истинският поет е нацист, то в „Останките на Троцки“ Владимир Сабоурин радикално трансгресира границите на поетичното, за да създаде последния жив мит. „Троцкизмът“ на тази книга е жестока метафора за вярност до смърт на идеалите, едновременно кърваво усилие да съвпадаш във всеки един момент с това, което си, и кенотично да се жертваш в името на всичко останало. Под аскетичното заглавие обаче се крият истинска анархистична кронщадска оргия и ваймарската кучка на апокалиптичната етика, а за да възкръсне пророкът, поетът трябва сам да се превърне в ледокоп.