Хегелианство за народа

by Владимир Сабоурин

 

всичко победило е разумно
всичко разумно е победило

 

 

 

 

Реклами