Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (продължение)

by Владимир Сабоурин

 

По-късно всички идват тук стичат се в тълпата с цвят на сепия
В кожух от пепел дим и сажди тъмни и смугли захарно белите петна
На черепите някой и друг гринго администратор касинка с кръст вдовица
В колониален траур перхидролен клоун бели якички в кафявата пръст всички
Идват тук агента на енкаведе надига стакана с текила на писалището подарък захарен
Череп с пурпурен надпис на челото сталин скрития от шапката поглед охрата
На полуотворената уста казва истината ядохме пепел като хляб утопията
Изградена в деня на мъртвите в пацкуаро мичоакан базалтовите устни
Зреещи жита на мъртвите до октомврийската революция
Рождения ми ден остават броени дни всички идват тук
В тълпата с цвят на пепел