Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (продължение)

by Владимир Сабоурин

 

Възглавница от пясък на наносите
Мирен преход точка на закотвяне скъсване
С това което е късносоциалистическият реализъм
На капитализма на сърцето което не е там където не сме
Съдрани пластове плакати латентното корпоративно съдържание
Комерсиално орязан златен век в една отделно взета страна акта на експроприация
На приватизаторите на обективната случайност в рамките на олигархичния
Държавномонополистически етнически модел класова борба с вкуса
Листа аматъл оголеното дърво на кръвта ацтекски сюрреализъм
Превод в проза на поезията трябва да се прави от всички
Продължаваш да вървиш сред преплетените коренища
На върби на които си виждал само върховете
Да стърчат над оттеглилите се сега води
Неведомо защо след толкова години

 

 

 

 

 

 

Реклами