Бретон пише манифест с Троцки, Пацкуаро, Мичоакан, юли 1938 (Първа редакция)

by Владимир Сабоурин

 

този вой, който прекъсва величествените ти разсъждения на слон
Октавио Пас

 

Това е сюрреалистичното място пар екселанс колекция
От кактуси грамофончета бел де жур изкачване на пирамиди
На кетцалкоатъл в шочикалко пикник на ръба на замръзналото езеро
В кратера на попокатепетъл женските божества от чупикуаро с очевадни
Гениталии троцки скептичен спрямо неосъзнатото като оръдие на труда
На революционното социално освобождение в доджа му се скарваме
На френски шофьора не разбира нито дума революционното
Независимо изкуство се разтваря в живота Манифеста ни
Написан със зелено мастило надлъж зеления люспест
Гръб на пернатата змия от една страна фашизма
На пазара от друга фашизма на автохтонната
Родна византийска красота

Мексико и Манифеста ни
Борба с капиталистическия реализъм
Шочипили и коатликуе той бог на войната
И поезията тя богиня на земята и насилствената
Смърт агаве впито в червена девствена почва ацтекски
Марксизъм пети интернационал експроприация
На петролните компании и приватизираната
Литература на 90-те мексикански ландшафт
На живот и смърт

Допускаме наличието на определено теологически закрепено
Основание на естетическата нееманципираност на българското отношение към света
Калокагатийния златен фон на византийската естетика крепяща една дълбинна
Геополитическа ориентация имунизирана сякаш спрямо възможните обрати
В самата ориентация диагностицираме неизбежната тъга на историка
Писателя чийто избор на похват се състои
Във вчувстване в победителя

In utero на родината
По това време бяхме в мексико
Под зелен тюл на устата ти златка
Cetonia aurata голота на манекен покрита
С цъфналите гениталии
На Victoria regia

Но защо да е тъжен този похват, противно сякаш на свидетелствата
На всекидневния опит и на станалите вече отчетливи избори на жизнена траектория
В преполовеното пространство на съответния персонален преход или може би тъгата
На похвата е поредната хитрост на разума, който използва похвата на тъгата, прилага
Тъгата като похват не предполага ли тази апликация на меланхолията на свой ред
Своеобразно похватно вчувстване в потребността на победителя да се разтовари
От вината с която го натоварва неговата лесна твърде лесна победа
Тъгуващият човек в крайна сметка е красив и тази естетическа
Идеология на тъгата е вялото сърце на сумрака отчаяло се
Да улови мимолетното проблясване на образа на времето
В неговите теолого-политически измерения

Празна трансценденция нищото
На откровението полагащ характер
На негативността сюррералистичната алегория
Лишения от свят нихилистичен опит свързващ се
Първо с постулатите на комунизма после идва рутинизирането
На революционните импулси опита се освобождава от програмата
На световната революция протест срещу господството на фатума
Номоса природонаучния детерминизъм акосмичен бунт
Révolte pour la révolte красотата блясъка на природата
Зазиждат трансценденцията природните закони
Превръщат новото в предопределеното старо

Политика и анална пенетрация
Литература и академия използването на академични форми на власт
За осигуряване на литературен успех посредством контрол върху представянето,
Оценяването и бонифицирането на литературната продукция при пълнота съвпадане
На произвеждащ и оценяващ началото на една все по-откровена рентиерска фаза
На постмодерния академизъм отговаряща на окончателната консолидация

На мирния преход от държавномонополистически социализъм към де факто
Държавномонополистически капитализъм налагането на картелен контрол върху
Представянето, оценяването и бонифицирането който има за цел забулването
На очевидния продуктивен спад неговата институционална компенсация Тази
Компенсация е картелна, разчитаща на контрола върху специализираното описание
На състоянието на литературното поле, и рентиерска доколкото не се базира
Върху продукция която да е в състояние да издържи на свободно съревнование извън
Академично-корпоративната мрежа на контрол описвана като неолиберална Тя е също
Толкова пазарна, колкото олигархическият модел на българската икономика

Най-успешната форма на колаборация
Между литература и власт попокатепетъл
Замръзналото езеро в кратера кръвта
Пулсира досами окото с шум
На майка ирис на мъглата

Политическия потенциал на еротизма vs.
Меркантилизация на родни фетиши световно изложение
На изкуствата и технологиите приложени към аграрната тъга
Вляво от айфеловата кула павилиона на шпеер с монументална
Гола увенчана тевтонска двойка вдясно работник колхозница
На мухина по ескиз на борис михайлович иофан първия
Дом на съветите дом на цик и снк на ссср увенчан
От красотата на звездата на мерседес

Психиатризация на протеста срещу корпорацията
Изродена литература реч за кунст и политик
На партайтаг патологията обсценността
Лудостта на лошия вкус

(…)

Манифеста ни написан със сока
На сукулентите надлъж зеления люспест
Гръб на пернатата змия от една страна фашизма
На пазара от друга фашистката автохтонна
Родна византийска красота

Междублокова градинка от стария режим
Островче на свободата между панелки апетитна
Хапка в полите на южен парк отдавна вече не градим
Нищо не вдигаме тържествено знамето само браним между
Блоковото пространство в което да отпразнуваме бар мицва
Прекрачване на границата между изгубения рай на детството и
Закона въвеждането в закона на отците сведен до една единствена
Повеля безусловната свобода от княза на този свят след всички
Провалени революции бунта на порастването изход

От самопричиненото непълнолетие прекрасните смугли русокоси
Момичета предстои им да научат че всъщност в затвора няма любов
Че липсата на свобода е като лекар, който те кара да мастурбираш пред него
И в допълнение непременно да получиш удоволствие адът е най-светлото място
Сивият фон на който любовта е снимка с номерче малко след полунощ, след като ни
Съблекат голи и мъжът не може да бъде спасен дори от вас защото е лишен от свобода
В мрака на раздигането на масите чуваме горе плющенето скален орел разкъсва
Змия кацнал върху цъфнала кърваво опунция избуяваща върху островче
Насред високопланински води науатълски глиф междублоковото
Пространство където Марина става на тринайсет

 

 

 

 

 

 

Реклами