Култът на Сина на олигархичния пазар

by Владимир Сабоурин

 

„Текстът е критика на патернализма.“ (Елка Димитрова)

Не, текстът е култ на Сина, декориран от държавния свръхаз и учредяващ по пряка кръвна линия наследствена литдинастия.

Фантазмът за безбащин социум е фройдистки пренос, подхранван от капиталистическия мираж за тотално индивидуалистично самопроизводство в полето на пазара.

Този пазар и неговият Син обаче е олигархично структуриран.