Бретон пише манифест с Троцки, Мексико, юли 1938

by Владимир Сабоурин

 

Празна трансценденция нищото
На откровението полагащ характер
На негативността сюррералистичната алегория
Лишения от свят нихилистичен опит свързващ се
Първо с постулатите на комунизма после рутинизиране
На революционните импулси опита се освобождава от програмата
На световната революция протест срещу господството на фатума
Номоса природонаучния детерминизъм акосмичен бунт
Révolte pour la révolte красотата блясъка на природата
Зазиждат трансценденцията природните закони
Превръщат новото в предопределено старо