Кронщат. Виктор Борисович се спасява по леда (Пролог)

by Владимир Сабоурин

 

аз долуподписаният лев давидович автор
на октомврийския преврат и перманентната революция
отправих ултиматум към разбунтувалите се моряци на кронщат
преди да почне топенето на ледовете на финския залив което би направило
крепостта непревземаема виктор борисович литератор социалреволюционер се
спаси по леда аз бях убит в мексико от агент на енкаведе забил в главата ми
пикел ледокоп

 

 

 

 

 

Реклами