Кронщат. Виктор Борисович се спасява по леда 1

by Владимир Сабоурин

 

байонетът ми счупен мириша на риба отказът
от принципа е продиктуван от принципа казват самодеятелността
самоопределението на работническата класа трябваше да бъде отложена
за по-добри времена които така и не настъпиха въоръженият победоносен пророк
на революцията отрича собственото си пророчество на кръстовището
добре познато на макиавели взимането на мерки когато хората
вече не вярват да може да бъдат накарани да вярват със сила
сега щикът ми е счупен мириша на риба правя поезия
правя история с пикел в кронщадския лед

 

 

 

 

 

Реклами