Малка песен на провинциалиста

by Владимир Сабоурин

 

Обичам влизането в София
есен съзвездията тръни по стърнищата
на новообявените парцели за продан

Обичам влизането в София
нощем бетонните призрачни
структури на някогашните
бъдещи офис сгради

Обичам светлинните надписи
с липсващи букви.

 

 

 

 

 

Реклами