Троцки потегля за Мексико на празен норвежки танкер, 19 декември 1937

by Владимир Сабоурин

 

Сънувах танкера да гние в неподвижните води
На неделния следобед навлязъл дълбоко в реката
Някъде тук големия ръждив кораб запречил с нос
Пътния възел с туловището си жп гарата кърмата му
Опираше в панелните блокове на започващия оттатък
Коловозите някогашен работнически квартал тласка
Водите на морето гордия и луд океан

(Троцки потегля за Мексико на празен норвежки танкер)

Възпламенява близкия тропик разгорещява ледената
Мечка причинява приливите и отливите вдъхновява
Продухва топли целува изцежда прави на вино увеличава
Хуморите опложда рибите в различни мигове вечност
Безкрайния коноид цели народи изпадат от времето
И паметта вади всеки в гробището от мълчание
Пълни стридите

 

 

 

 

 

Реклами