Из „Останките на Троцки (93-17)“

by Владимир Сабоурин

 

Движи водите на морето гордия и луд океан
Възпламенява близкия тропик разгорещява ледената
Мечка причинява приливите и отливите вдъхновява
Продухва топли целува изцежда прави на вино увеличава
Хуморите опложда рибите в различни мигове вечност
Безкрайния коноид цели народи изпадат
От времето и паметта пълни стридите

 

(По Бруно и Градев)

 

 

 

 

 

Реклами