Отговор на г-н Мартин Христов, издател на г-н Владислав Христов

by Владимир Сабоурин

 

„Тъй, тук публично заявявам, че правата върху „Пълен назад“ принадлежат единствено и изключително на мен, тъй като възнамерявам да учредя движение под горното наименование. Ако някой реши да го ползва за лични цели, трябва или да заплаща авторско възнаграждение съгласно ЗАПСП, или да води съдебна битка до доказване на противното. Бяхте предупредени!“ (Мартин Христов, ФБ пост от 10.09.2017, 20:09)

Предполагам, че горното е шега на г-н Мартин Христов, издател на „Продължаваме напред“ на Владислав Христов.

Но аз не се шегувам.

Твърдя в прав текст и повтарям твърдението си като отговор на шегата на г-н Христов:

Заглавието „Продължаваме напред“ на Владислав Христов, предстоящо да излезе в Издателство „ЕРГО“, е литературен плагиат.