Разговор с Красимира Джисова за спорността

by Владимир Сабоурин

 

Тезите на Манифест на лошия вкус са спорни. Ако бяха безспорни, щеше да е ясно и отчетливо класицизъм и картезианство.