Прошка и памет

by Владимир Сабоурин

 

обвиняват юдаизма в подценяване на избавящия потенциал на прошката

той настоява върху освобождаващата сила на паметта

прошката без памет е увековечаване на робството