Номинациите ми

by Владимир Сабоурин

 

човека с вкус и галантност
ме нарече самовлюбен глупак
постмодерният клоун ме нарече
черна маймуно
лъжецът ме нарече
лъжец