Аз съм нейна кучка

by Владимир Сабоурин

1
бог е арационална същност

2
справедливостта е рационализация на бог, социално побиране на непобираемото

3
последно основание, субект на справедливостта може да е само нещо трансцендентно.