Георги Николов „Друго Рождество“

by Владимир Сабоурин

 

Клошарката, която намери
захвърлено бебе в контейнера,
все още дишащо, синьо,

така го притисна до гърдите си,
че за миг заприлича
на Мадоната с Младенеца.