Анти-Орфей

by Владимир Сабоурин

 

Пускам слухове
Че напускам

Някой забеляза ли
Отсъствието ми