Из „Пепелта на Грамши“ на Пиер Паоло Пазолини

by Владимир Сабоурин

 

Non è di maggio questa impura aria
che il buio giardino straniero
fa ancora più buio, o l’abbaglia

con cieche schiarite…

 

Не е майски този нечист въздух
който прави тази тъмна и чужда градина
още по-тъмна или пък заслепява

със слепи проблясъци…