Из „Пепелта на Грамши“ на Пиер Паоло Пазолини

by Владимир Сабоурин

 

nel fondo animale,
Autorità e Anarchia…

на животинското дъно
Авторитет и Анархия…