Рентиерът каза

by Владимир Сабоурин

 

дори когато не работя
аз работя

имаше предвид
рентата

 

 

 

 

 

Реклами