Будистка оптимизация на рентабилността

by Владимир Сабоурин

 

Всичко е живо
Аз сме

И го бОли
Фенера

 

 

 

 

 

Реклами