Към Рентиера будист

by Владимир Сабоурин

 

1. за гоговците всички са августингосподиновци, паразитиращи върху гоговщината

2. никоя победа не може да лиши победените от достойно поражение

3. той се колебаел дали да приеме ордена, убедили го да бъде себе си

4. „всичко на този свят е живо и го боли“: навлизаме в нова фаза на рентиерския капитализъм