Класната

by Владимир Сабоурин

 

Госпожо учителка по български език
Госпожо учителка по български език
Носи се от контейнера за боклук
Ти си любимата ми
Въпреки коледното парти
От което сме изключени става с лични
Покани не можем да четем
Не можем да напишеме
Имената си
Ти си любимата ми

Не се отказваш лесно

Предложи всеки да донесе
Нещо за ядене в класната стая
Един се обади аз
От мърлата майка му
Циганска работа
Не хапвам нищичко
Ти си любимата ми

Ти купи нещо за хапване

Учителка по български език
Класна на сегрегиран клас
Забранен междувременно от закона
Заварено положение
Циганска работа
Чиста работа купени гласове
Български етнически модел
Ти си любимата ми

Учителката ми по български език

 

 

 

 

 

Реклама