Сирма Данова „Марк Аврелий и българската краевековна модерност“

by Владимир Сабоурин

 

всеки изживява само настоящето

Марк Аврелий, „Размишления към самия мене“, 1914 (III, 10)

 

човек живее само в мига на настоящето

Марк Аврелий, „Към себе си“, 1986 (III, 10)

 

на Венцислав Арнаудов,

съвременен стоик