Ексцерпти от писмо на Златомир Златанов от 1.11.2016

by Владимир Сабоурин

 

това е проблемът на crisis of overavailability, свръхдостъпност, със съответните превратни ефекти.

усет за новото, за модерното на всяка цена, като възпитание в сфери (Слотердайк), а не провинциални комплекси, макар че наистина става въпрос за минимално различие.

непоправим коректив (ако това не е оксиморон), в ситуацията

Да си свободен е епифеномен на собственото ти отношение към себ си.

Че няма нищо извън текста е равносилно да няма нищо извън наемния труд. Но тогава как ще се постигне безработно месианистично съобщество, към каквото несъмнено се стремим? Ще се окажем ли приклещени към стойността, към крайния продукт, към дефлорираната Поема като частно притежание

 

 

 

 

 

Реклама