Оркестърът на прокажените

by Владимир Сабоурин

На Кева Апостолова

 

На брега на амазонка кално мъкнеща
Щръкнали в небето корени сърце на джунглата
Лепрозорий за стотици обитатели дошли с канута
От зоната на изолираните от кея се сбогуват серенада
За спасителя пръчици потракват по клавишите на акордеона
Вързани за чуканчета потънали в набъбналата плът очи
На сляп певец извръщащи се към небето
И тебе който скоро ще се върнеш
Да ги спасиш покайте се

Защото бунтът наближава