Кирил Василев „Престъпления на радостта“ 1

by Владимир Сабоурин

 

* * *
брегът умира

така живее
като умира непрестанно

умират угризенията
страхът
инфантилният гняв
истеричната радост

кипарисите се забиват
в опразнения мозък
въртят се
като архаични свредели

всичко изтече от теб

порцеланът на небето се пръска
от тишината

 

 

 

 

 

Реклама