Прекрасен пример за културата на анонимността (заглавие мое, В. С.)

by Владимир Сабоурин

 

„Моят случай е другл Аз съм подставено лице Истинска революционерка ,внедрена сред мнимите революционери Само че да не ме разкрият, трябва да се преструвам на контрареволюционерка ,внедрена сред истинските революционери Впрочем аз съм си точно това защото се подчинявам на преките заповеди на полицията Обаче не на истинската защото завися от революционерите, внедрени сред контрареволюционерите внедрители“

Offelia Off

ПП. Какво по-хубаво от това представители на културата на анонимността лично анонимно да коментират „Тези към културата на анонимността“. Благодаря лично на Offelia Off за чудесния пример ад хоминем, онагледяващ тезите ми (В.С).

 

 

 

 

 

Реклами