Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 14

by Владимир Сабоурин

 

Към родния край автентична теология
На дълга довеждаща до акумулация
На корпоративен капитал

Хитроумно отречен етос
На пустинята бунта в предградията
На междуречието няма нищо по-презряно
Пред лицето на аллах от учен кланящ се
Пред държавен служител пропуснати
Ползи през стария режим lucrum
Cessans рентиерството смъртен
Грях на леността кражба на чуждо време
Печалба без труд печалба без риск без
Приключение отъждествяване на божественото
С красивото отречено дори от псевдодионисий
Аеропагит гралът на капитала

Невидим неинтелегибилен
С безкрайна неизчерпаема стойност
Нон плус ултра абстракция празен
Чек буквална останка от Рая чаровна
Легална фикция въобразяваща лице
Persona ficta юридически безсмъртен
Ентитет безсмъртно тяло corpus
Intellectuale осигуряващ монопол
Спестяващ обичайните рискове
На поезията Корпорацията е
Видим ангел на невидим
Смъртен бог