веднъж отприщил се това лято

by Владимир Сабоурин

 

веднъж отприщил се това лято, той няма да спре да пише анонимни писма от името на жени, името на жена си

sofia юристката, Вавилония филоложката

зад чийто широк гръб ще продължи страхливо да се крие

постмодерната мистификация, превърната в клиничен случай на една фрустрирана медийно незадоволена разгоненост

задъхващо се анонимно дишане на праха на мълчанието на гогата