Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 13

by Владимир Сабоурин

 

Ние знаем че неплатежоспособният
Длъжник ще се прероди в животно или роб
Но ние всички сме в просрочие

Ти потърси спасение
На разсрочено плащане
Хващане на вяра на топлофикация
Изплащане на безкраен кърмачен дълг
Към родния край автентична теология
На дълга довеждаща до акумулация
На корпоративен капитал

 

 

 

 

 

Реклами