Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 13

by Владимир Сабоурин

 

Ние знаем че неплатежоспособният
Длъжник ще се прероди в животно или роб
Но ние всички сме в просрочие

Ти потърси спасение
На разсрочено плащане
Хващане на вяра на топлофикация
Изплащане на безкраен кърмачен дълг
Към родния край автентична теология
На дълга довеждаща до акумулация
На корпоративен капитал