Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 11

by Владимир Сабоурин

 

Апейронът на анаксимандър
Вечно безлично всеобемащо безгранично
Хомогенно вечнодвижещо се абстрактно
Първовещество крайна цел на всичко
И негово начало нещо превръщащо
Се във всичко парите аверсът богът
На града милетски лъв атинска
Сова колективно обещание
За плащане на всеки дълг
И данък теорията е съзерцание
Медитиращо върху парите

………………………………..

Теологията е
Сега в машините