Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 9

by Владимир Сабоурин

 

Свободата е опрощаване на дългове
Космическо обновяване потрошаване
На глинените таблички
На дълга и греха