Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 8

by Владимир Сабоурин

 

Различаването между роб
И задлъжнял наемен работник
Легалистко изчисляване колко
Ангели могат да се разположат
На върха на карфица

Изобретяване на лихвата
Предхождащо с векове изобретяването
На писмеността най-голямото безчестие
Лъжата и дълга

Задлъжнелият по необходимост лъже
Разказва за злато откраднато от гнездата
На гигантски мравки работнички дългът е грях
Свободата опрощаване
На греховете

Теологията е
Сега в машините
Започваме борбата
За истината в поезията