Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 3

by Владимир Сабоурин

 

Майчините еринии
Събиращи вземания
Дължими в кръв
Без остатък

Наносите на миналото
Във влажното междуречие
Първите писмени паметници
Глинените таблички на мирния преход
Дебити кредити бюрокрация търговия храмови
Курви съпротивата още не е бунт първо
Изход от дълговото робство
В пустинята

 

 

 

 

 

Реклами