Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 7

by Владимир Сабоурин

 

Свободата е собственост
Може да се разменя като всяка
Друга вещ която притежаваш
Да се продава заема доброволно
Преотстъпва теорията процъфтява
В антверпен и лисабон средища
На търговията с роби няма нищо
Противоестествено или нелегитимно
В идеята че свободата може да се продава
Наемният труд е отдаване под наем
На свободата както робството е
Нейната продажба

 

 

 

 

 

Реклами