Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 6

by Владимир Сабоурин

 

В мирния преход
Да си обект на анална пенетрация е
Престъпление ако си роден свободен
Необходимост ако си роб задължение
На освободения при гладкото преминаване
От социализъм към капитализъм

 

 

 

 

 

Реклами