Останки от „Розата на бъдещето а.к.а. Нова социална поезия“ 5

by Владимир Сабоурин

 

Моралът става въпрос на плащане
На дългове и данъци азът е
Чиста игра

А ти си артист

Ти знаеше че
Понятието за абсолютна частна собственост
Dominium на римското право произхожда
От робството където робът е човек
Който също е вещ нанесената му
Щета има същия легален статут
Като нараняването на домашно
Животно аграрен аргумент
При липса на аргументи
Използва селския си аз
Знаейки

 

 

 

 

 

Реклами