Моделът Кой в българската литература

by Владимир Сабоурин

 

Основополагаща характеристика на модела Кой е структурната невъзможност да се припише определен акт на определен субект.

Кой предложи Делян Пеевски за шеф на националната сигурност?

Зададох пределно ясен и членоразделен въпрос в публичното пространство, касаещ присъждането на наградата на литературен клуб „Перото” за 2016 г. в категория „Поезия” на „Там, където не сме” на Г. Господинов.

Въпросът ми бе за основанията – регламента! – въз основа на който наградата бе присъдена на Г. Господинов.

Първо адресирах този въпрос към г-н Светлозар Желев, Директор на Националния център за книгата (НЦК) към НДК.

От него получих вместо отговор уверението, че „българският литературен мир” е български, литературен и мирен и че има безброй приятели. Зададох втори въпрос към г-н Желев: дали Г. Господинов е сред безбройните му приятели и дали това (НЕ) представлява случай на конфликт на интереси.

Не съм получил отговор.

Трябваше да приема, че НЕ г-н Желев е субектът, отговарящ за награждаването на Г. Господинов.

Тогава се обърнах с Отворено писмо към проф. Личева, поставена на първо място в списъка с имена на членовете на Експертния съвет към Националния център за книгата (НЦК) към НДК.

Помолих я да излезе публично с аргументирано излагане на основанията и критериите за направения избор на Г. Господинов да бъде връчена наградата на литературен клуб „Перото” за 2016 г. в категория „Поезия”.

Отвореното ми писмо до проф. Личева беше публикувано на стената ми във ФБ и в блога ми на 23.09.2016 г. Още нямам отговор от проф. Личева.

На какви основания и в крайна сметка Кой присъди наградата на Г. Господинов?

До получаването на процедурно и рационално защитим публичен отговор на този въпрос твърдя, че наградата на литературен клуб „Перото” за 2016 г. в категория „Поезия” е присъдена на Г. Господинов в рамките на модела Кой.

Т.е. Г. Господинов в качеството си на Делян Пеевски на българската литература си е самоприсъдил наградата.

Това е недопустимо.

 

 

 

 

 

Реклами